Doradca - Renata Woźniak

(…) Prowadzenie szkoleń, sporządzanie raportów bezpieczeństwa, prowadzenie rejestrów (…)

Renata Woźniak

BHP I PPOŻ

Zastanawiasz się w jakich obszarach możemy Ci pomóc?

 • Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych dla pracodawców, pracowników, dla osób kierujących pracownikami w zakresie BHP i P.Poż,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy dla wszystkich pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
 • Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
 • Opracowywanie i analiza Ryzyka zawodowego na stanowiskach w zakładzie pracy,
 • Opracowywanie Instrukcji BHP na stanowiskach pracy,
 • Reprezentowanie obsługiwanej firmy przed Organami kontrolującymi,
 • Przekazywanie Pracodawcy wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Pomoc w zakresie realizacji Wystąpień i Nakazów Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej,
 • Ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy, prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Przeprowadzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • Przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków,
 • Udział w oznakowaniu budynku z zakresu BHP i P.Poż

Doradcy TopTenHotels

Prowadzisz Restaurację, Hotel, Bar? Spotkaj się z naszym doradcą i sprawdź w jakich obszarach możemy Ci pomóc.