TopTenHotels

BHP, PPOŻ

 • dobór oraz montaż systemów sygnalizacji pożaru
 • konserwacja, legalizacja i naprawa gaśnic
 • tworzenie instrukcji pożarowej
 • szkolenia praktyczne z zakresu ochrony
  PPOŻ, BHP
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
  przedmedycznej
  sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty)

POZOSTAŁE BRANŻE