TopTenHotels

PROJEKT TECHNOLOGICZNY,
DOBÓR SPRZĘTU, MONTAŻ, SERWIS

  • projektowanie powierzchni
  • doradztwo w zakresie sprzętu oraz urządzeń
    gastronomicznych
  • dostawa, montaż oraz serwis (zgodny z
    wymaganiami dotyczącymi eksploatacji urządzeń –
    BHP, SANEPID, PPOŻ, PIP)

POZOSTAŁE BRANŻE