TopTenHotels

UBEZPIECZENIA

 • audyt i analizę posiadanych umów bezpieczenia
 • tworzenie optymalnego dla określonego Klienta
  programu ubezpieczeniowego
 • przeprowadzenie procedury przetargowej lub zapytań
  ofertowych
 • administracja i bieżąca obsługa zawartych polis
  ubezpieczeniowych
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń

POZOSTAŁE BRANŻE